Google+

Общи условия

         Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между "Сбектол БГ" ЕООД, наричан по-долу "Сбектол БГ" от една страна и посетителите и Потребители на електронен магазин, намиращ се на Интернет адрес (домейн) http://www.sbectol.bg (наричан за краткост Сайт) от другата страна.
  Тези условия обвързват всички посетителите и Потребители на сайта. С избирането на създадените хипер-връзки, намиращи се на сървъра на http://www.sbectol.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила.
  "Сбектол БГ" ЕООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203045465, със седалище гр. София
1359, ж.к."Люлин",бл.409, вх.Б, ет.4,  телефон: 0888624064, имейл: shop@sbectol.bg

Съгласие
С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.


Поверителност на личните данни
Личните данни, получени от Сбектол БГ, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.
 Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни на Сбектол БГ.

Сигурност на личните данни
Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми Сбектол БГ незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.
Сбектол БГ осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.
Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. Сбектол БГ не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

Поръчки
Електронният магазин на Сбектол БГ приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.
При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След потвърждаването системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.
Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

1. Липса на наличност на поръчаната стока;
2. Неуспешно плащане от страна на Потребителя;
3. Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по вина на Сбектол БГ всички допълнителни разноски са за сметка на Сбектол БГ. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.

Цени и начин на плащане

  Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.
  Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
  Начините на плащане, които се приемат са следните:
Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера при доставка.

  По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер. Потребителят извършва банков превод по сметка на Сбектол БГ, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни.

 

Име на банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД
Име на бенефициент: "Сбектол БГ" ЕООД
BIC: PRCBBGSF
IBAN: BG29PRCB92301046066011
 
Сбектол БГ не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от Сбектол БГ стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка.


 Начин, срок и цена на доставка

Начините на доставка, предлагани от Сбектол БГ са следните:

-   Доставка с куриерска фирма


Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 3 работни дни.
Сбектол БГ използва за своите доставки куриерска фирма "Еконт"
Цената за доставка до офис на куриерска фирма "Еконт" е 2.99лв
Цената за доставка до адрес на Потребителя е 4.99лв
При поръчка на стойност 50.00 лв и повече, цена за доставка не се начислява.

 Отказани поръчки, рекламации и връщане на поръчки


  Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя.
  Потребителят има право да провери  поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.
  Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да върне получената стока в срок до 14 работни дни, считано от деня на получаването й. В този случай Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, всъответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.
  При неизпълнение на тези условия Сбектол БГ запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.
 Потребителят е длъжен да уведоми писмено Сбектол БГ относно желанието си да върне стоката/стоките на имейл: shop@sbectol.bg и да я/ги върне на посочен адрес, като разходите по връщането са за сметка на Потребителя.
В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стоката, Сбектол БГ възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневния законоустановен срок чрез платежното средство, уговорено между двете страни. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената
стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

Интелектуална собственост

 Цялото съдържание на сайта, включително снимки, графики, текстове, дизайни и др. са собственост на Сбектол БГ. Всяко използване на изброените по-горе материали включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на Сбектол БГ, се наказва по предвидени от закона начини.


 

Elenkov.net