Google+

Защита на лични данни и политика за бисквитки

Личните данни, които sbectol.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани само и единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали въпроси, свързани с поръчката. sbectol.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.
Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на
sbectol.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

Elenkov.net